KIEROWCA Z MANDATAMI, PRZEWOŹNIK Z POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM, A ODBIORCA Z KARNYM

To wynik kontroli, którą przeprowadzili funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu na autostradzie A4 w kierunku Jędrzychowic. Okazało się, że kierowca przewoził 24 ton zużytej folii ogrodniczej, która była zanieczyszczona ziemią, a odbiorca odpadów nie posiadał wymaganego zezwolenia na przetwarzanie takich odpadów i nie był w stanie dokonać ich odzysku lub unieszkodliwienia w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi

Działania kontrolne prowadzone były wspólnie z pracownikami Delegatury WIOŚ z Jeleniej Góry, którzy uznali ten transport za nielegalne przemieszczanie odpadów.

W związku z tym kierowcę pojazdu ukarano dwoma mandatami karnymi w wysokości 200 zł każdy, przewoźnik w postępowaniu administracyjnym zagrożony jest karą łączną w wysokości 16 tys. zł, a odbiorca w postępowaniu karnym karą do 500 tys. zł.

 

Źródło: KAS Wrocław