KIEROWCA ZŁAPANY NA GORĄCYM UCZYNKU POZBYWANIA SIĘ NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW

Na terenach poprzemysłowych w Rudzie Śląskiej zatrzymano kierowcę ciężarówki, który wysypywał niebezpieczne odpady. Był to wynik wcześniejszych działań policjantów z Komendy Miejskiej w Rudzie Śląskiej, Komendy Wojewódzkiej w Katowicach i Krakowie oraz śląskich i małopolskich inspektorów ochrony środowiska.

Zachodziło bowiem uzasadnione podejrzenie, że z jednej z firm prowadzącej działalność na terenie Małopolski wywożone są ciężarówkami niebezpieczne dla środowiska odpady, które rzekomo miały trafiać do odbiorcy na Śląsku, który zajmował się ich utylizacją. Rzeczywistość wyglądała jednak zgoła inaczej, bo prawdopodobnie przez kilka ostatnich miesięcy niebezpieczne pozostałości po recyklingu aluminium, zamiast trafić do utylizacji, były nielegalnie wysypywane na rekultywowanym terenie w Rudzie Śląskiej.

Policjanci i inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wstrzymali rozładunek i zatrzymali kierowcę. Śląscy inspektorzy ochrony środowiska rozpoczęli kontrolę w firmie, do której nielegalny transport odpadów był skierowany, a policjanci pod nadzorem rudzkiej prokuratury prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

 

Źródło: KMP Ruda Śląska