USŁUGA EETS BĘDZIE DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W NASZYM KRAJU

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS) umożliwia opłacenie przejazdu w państwach Unii Europejskiej posiadających elektroniczne systemy poboru opłat. Kierowca decydujący się na usługę EETS zawiera umowę z jednym wybranym przez siebie dostawcą EETS, korzysta tylko z jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU), posiada jedno konto użytkownika oraz otrzymuje jedną fakturę za wszystkie przejazdy.

Umowa z pierwszym dostawcą EETS w Polsce – Telepass S.p.A została podpisana 14 lutego 2022 r., a według przewidywań zakończenie testów akredytacyjnych i uruchomienie usługi nastąpi w pierwszej połowie 2022 r.

Zainteresowanie świadczeniem usługi EETS w systemie e-TOLL wyraziło łącznie 7 dostawców.

Źródło: MF