SPALONE I ZARDZEWIAŁE TRAKTORY ZATRZYMANE PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KAS

Coraz częściej w czasie kontroli pojawiają się wątpliwości czy przewożony towar jest odpadem czy nie, a jeśli tak to jaki kod można mu przypisać. Jest to o tyle istotne, że przywóz odpadów do Polski, niesklasyfikowanych pod żadnym kodem wymaga zastosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody właściwych władz.

Przekonał się o tym kierowca, który transportował z Francji trzy spalone ciągniki, zatrzymany podczas kontroli na A4 w pobliżu Jędrzychowic. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zwrócili się do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze z wnioskiem o wyrażenie opinii czy przewożony z Francji do Polski ładunek spełnia definicję odpadu.

Po analizie uznano, że zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy nie zostały sklasyfikowane pod żadnym kodem w odniesieniu do unijnego rozporządzenia (WE) NR 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Na tej podstawie odpady kwalifikowane są jako odpady spoza listy.

Przewoźnik nie oznakował pojazdu do przewozu odpadów i nie posiadał żadnych uprawnień do ich przewozu, ponieważ nie dokonał wymaganej rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (Rejestr BDO). W związku z czym kierowcę ukarano dwoma mandatami karnymi w wysokości 200 zł każdy. Przewoźnik w postępowaniu administracyjnym zagrożony jest karą łączną w wysokości 34 tys. zł, a odbiorca w postępowaniu karnym do 500 tys. zł.

 

Źródło: KAS Wrocław