KOLEJNY ODCINEK SZLAKU VIA CARPATIA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W REALIZACJI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia.

W ramach zadania przewidziana jest budowa ok. 13,7 km drogi ekspresowej od granicy woj. mazowieckiego i lubelskiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Ta ostatnia, poza dwoma węzłami, jest drogą jednojezdniową i w ramach inwestycji zyska na odcinku ok. 6,2 km drugą jezdnię. Przebudowane zostaną też łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ oraz Międzyrzec Podlaski Południe. Z kolei węzeł Łukowisko, komunikujący ten odcinek szlaku Via Carpatia z autostradą A2, powstanie w ramach realizacji jednego z odcinków autostrady.

W ramach inwestycji powstanie sześć obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt i wiadukt nad linią kolejową. Zaprojektowane i wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Halasy i MOP Tuliłów), drogi dojazdowe i lokalne. Istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej.

Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Zakończenie budowy planowane jest w drugiej połowie 2025 r.

 

Źródło: GDDKiA