POSZŁO O NIEWŁAŚCIWE ZEZWOLENIE W PRZEJEŹDZIE POJAZDU NIENORMATYWNEGO

Już na pierwszy rzut oka wyglądało, że coś z tonażem może być nie tak. Dlatego też funkcjonariusze z oddziału włocławskiego ITD zatrzymali do kontroli powiecie lipnowskim zestaw, którym kierowca przewoził płyty betonowe.

W czasie kontroli okazało się, że oprócz przekroczenia DMC o ponad 42%  (zestaw ważył prawie 57 ton) i dopuszczalnych  nacisków na osie stwierdzono również przekroczenie długości i szerokości pojazdu.

Kierujący do kontroli okazał zezwolenie kategorii IV na przejazd pojazdu nienormatywnego, które uprawnia jednak tylko i wyłącznie do przewozu ładunku niepodzielnego. Za taki nie można uznać transportowane płyty betonowe.

Wobec kierowcy wszczęto postępowanie mandatowe, natomiast z tytułu stwierdzonego naruszenia wobec podmiotu wykonującego przedmiotowy przewóz drogowy zostanie wdrożone postępowanie wyjaśniające.

 

Źródło: WITD Bydgoszcz