TYMCZASOWE ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PROWADZENIA POJAZDU

W okresie od 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r., wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla kierowców wprowadzono następujące tymczasowe odstępstwa:

1) dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;

2) tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;

3) łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;

4) po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;

5) kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Kierowcy wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw.

Źródło: GITD