KARTKA ZA SZYBĄ W KABINIE NIE ZASTĄPI OBOWIĄZKOWEJ TABLICY PRZY PRZEWOZIE ODPADÓW

Firmy transportujące odpady muszą spełniać szereg warunków. Jednym z nich jest umieszczenie na pojeździe tablicy „ODPADY”.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów zawiera wzory i dokładny opis wyglądu tablic do oznakowania pojazdów je przewożących. Tablica ODPADY powinna być koloru białego i mieć wymiary 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, ale dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do 300 mm szerokości i 120 mm wysokości. Natomiast nie dopuszcza się, by tablica mogła być zastąpiona kartką papieru umieszczoną w kabinie.

A tak właśnie było w przypadku kontroli ITD zestawu na DK 11 w miejscowości Mostowo. Kierowca przewoził odpady (sprasowane kartony) bez wymaganego oznakowania  pojazdu, informującego innych uczestników ruchu o przewozie takiego rodzaju ładunku. Miał natomiast kartkę z napisem ODPADY, znajdującą się za szybą pojazdu, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu odpadów. W związku z tym wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone karą administracyjną w wysokości 10 000 zł.

 

Źródło: WITD Szczecin