PRZEWÓZ ZGŁOSZONY W SENT, ALE REALIZOWANY Z WYŁĄCZONYM GEOLOKALIZATOREM

Od przeszło 3 lat obowiązują przepisy, które za brak lub niewłaściwe korzystanie z urządzeń geolokalizacyjnych przewidują kary pieniężne. Sankcje mogą zostać nałożone zarówno na przewoźników, jak i kierowców. W przypadku nieprzestrzegania zasad przewozu towarów w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem, przewoźnikowi grozi kara pieniężna w wysokości 10 000 zł. Na kierującego nałożono zaś obowiązek uruchomienia lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu lub po wjeździe na terytorium kraju oraz wyłączenia lokalizatora po dokonaniu przewozu towarów i dostarczeniu ich do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z terytorium kraju.

Ale w tym przypadku tak nie było. Funkcjonariusze WMUCS z Elbląga wytypowali do kontroli w okolicy Pasłęka pojazd oznaczony tablicą z literą „A”, co wskazywało na międzynarodowy przewóz odpadów. Transport makulatury przewożony był ze Szwecji do polskiej firmy z siedzibą w Ostrołęce.

Po sprawdzeniu dokumentów, oględzinach pojazdu i towaru funkcjonariusze ustalili, że międzynarodowy przewóz jest objęty zgłoszeniem w SENT, ale odbywa się bez zapewnienia przekazu aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu.
W trakcie trwającej kontroli przywrócono działanie GPS i pojazd mógł kontynuować przewóz, niemniej kary zostały nałożone.

 

Źródło: KAS Olsztyn