NA WEJŚCIE W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW CZEKAMY,  A WYPADKÓW NA PRZEJAZDACH NIE UBYWA

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych i przejść przez tory oraz ograniczenie liczby wypadków, do których na nich dochodzi, zakłada projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie. Zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany w przepisach zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Wejście w życie nowych przepisów zaplanowano na wrzesień 2022 roku, ale że do wypadków dochodzi, niestety cały czas, cyklicznie prowadzone są akcje „Bezpieczny przejazd”.

Ostatnia z nich miała miejsce w miniony piątek na Podlasiu, a udział w niej wzięli przedstawiciele policji, straży ochrony kolei oraz PKP PLK. Być może jest to działanie sprokurowane wypadkiem, który miał miejsce 7 kwietnia na przejeździe kolejowym k. Szepietowa, gdzie ciężarówka na prawidłowo oznakowanym przejeździe kolejowym nie zatrzymała się przed znakiem STOP i wjechała bezpośrednio w pociąg towarowy. Na szczęście nikt nie zginął, ale wykoleił się jeden wagon i uszkodzona została lokomotywa oraz zniszczony został słup sieci trakcyjnej oraz tory.

Zdaniem policji główną przyczyną tych zdarzeń jest brawura i pośpiech kierowców, ignorowanie znaków i sygnalizacji świetlnej, bagatelizowanie sygnałów dźwiękowych, a za 30% wypadków odpowiadają kierowcy zawodowi.

Dlatego też policjanci za pomocą drona monitorowali niestrzeżone przejazdy kolejowe, a tych którzy nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego, ukarali wysokimi mandatami.

 

Źródło: Policja