CIĘŻARÓWKI NIEOZNACZONO TABLICĄ „ODPADY”, CO ZASKUTKOWAŁO WYSOKĄ KARĄ

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów zawiera wzory i dokładny opis wyglądu tablic do oznakowania pojazdów je przewożących. Tablica ODPADY powinna być koloru białego i mieć wymiary 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, ale dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do 300 mm szerokości i 120 mm wysokości. Problem pojawia się, gdy takiej tablicy na ciężarówce, która przewozi odpady brakuje.

A tak było właśnie w przypadku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy ITD  w Reńskiej Wsi. Pojazd załadowany był m.in. zużytymi kablami, świetlówkami i kontaktami, które jak wynikało z dokumentów przewozowych zakwalifikowane były jako odpad z kodem 16 02 14 (odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim  przypadku pojazd powinien zostać oznaczony odpowiednią tablicą z napisem „ODPADY”. Przewidziana ustawą o transporcie drogowym kara za brak wymaganego oznakowania to 10 000 zł.

 

Źródło: WITD Opole