FUNKCJONARIUSZE KAS ZATRZYMALI TRANSPORT PRAWIE 18 T NIELEGALNYCH ODPADÓW

Jednym z ważniejszych obszarów pozafiskalnych w przypadku Krajowej Administracji Skarbowej jest obrót odpadami. KAS posiada uprawnienia do kontroli legalności i prawidłowości międzynarodowego przemieszczania odpadów, a dodatkowo od 22 lutego przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów podlega rejestracji w systemie SENT, co również ułatwia kontrole funkcjonariuszom celno-skarbowym. Dlatego praktycznie co kilka dni pojawiają się informacje o wykryciu kolejnego nielegalnego transportu.

Tym razem KAS w okolicach Gubinka zatrzymała do kontroli samochód ciężarowy, który zgodnie z dokumentami miał przewozić odpady z tworzyw sztucznych. Podczas kontroli okazało się, że na naczepie znajdowały się opakowania, metalowe puszki i włókna – 17,8 t odpadów. Zgodnie z przepisami odbiorca towaru powinien wcześniej uzyskać odpowiednie zezwolenia z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. nałoży kary na odbiorcę towaru i przewoźnika – ponad 30 tys. zł. Dodatkowe kary nałoży Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ponadto, organizatorom nielegalnego transportu grożą sankcje wynikające z Kodeksu karnego, który przewiduje w takich sprawach karę pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do 5 lat. Postępowanie nadzoruje Prokuratura w Krośnie Odrzańskim.

Jak podkreśla Ewa Markowicz, rzecznik prasowej Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, w województwie lubuskim w pierwszym kwartale tego roku zatrzyman0 19 transportów z nielegalnymi odpadami z czego 9 w samym marcu.

 

Źródło: KAS