WKRÓTCE ZGŁOSZENIAMI SENT OBJĘTE ZOSTANĄ KOLEJNE TOWARY

W lutym br. systemem SENT objęty został przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren naszego kraju rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 oraz odpadów. Obecnie Ministerstwo Finansów informuje o planach rozszerzenia katalogu towarów podlegających pod monitorowanie przewozów w tym systemie.

Wkrótce obowiązkowymi zgłoszeniami objęte będą również w pewnych przypadkach przewozy węgla, koksu i półkoksu. Obecnie w trybie pilnym procedowana jest zmiana, zgodnie z którą systemem SENT zostanie objęty przewóz towarów z pozycji:

  • CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,
  • CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

 

Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg. Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów, których:

  • przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy SENT – (przewozy rozpoczynające się na terytorium kraju);
  • objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
  • w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

Powyższe zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT – obsługa zgłoszeń nie zmieni się.

 

Źródło: MF