KOLEJNY TRZYCZĘŚCIOWY ZESTAW ZATRZYMANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZY ITD

Powodem interwencji śląskich inspektorów w Gliwicach była nietypowa kompletacja pojazdów, gdyż jeden z kontenerów spoczywał na naczepie połączonej z ciągnikiem siodłowym, a drugi – na przyczepie dołączonej do tej naczepy. Zespół tego typu złączonych ze sobą pojazdów nie może poruszać się po naszych drogach zgodnie z prawem.

Okazało się jednak, że nieprawidłowości jest znacznie więcej. Naczepa nie posiadała bowiem ważnego przeglądu technicznego, opony jednego z pojazdów były nadmiernie zużyte i wystawały z nich stalowe elementy opasania. Oprócz tego oś podwójna była nadmiernie obciążona i nacisk jej przekraczał normę (18 t) o 1 tonę. Kierowca natomiast nie dość, że nie posiadał zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym, to na dodatek przedsiębiorca nie wyposażył go w wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

W wyniku kontroli inspektorzy wszczęli postępowania administracyjne wobec przewoźnika i zarządzającego transportem. Łączna kwota grożących im kar to ponad 20 tys. zł, w tym 15 tys. zł za brak zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz po 2 tys. zł za brak przeglądu i niebezpieczną usterkę w postaci nadmiernie zużytych opon. Inspektorzy zakazali dalszej jazdy złączonych razem tych trzech pojazdów, oraz nakazali przed kontynuacją jazdy ciągnika z naczepą zniwelowanie stwierdzonego nadmiernego nacisku osi.

 

Źródło: WITD Katowice