JEŹDZIŁ PRZEZ 10 LAT Z COFNIĘTYMI UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA

Sporo ryzykował i to aż przez 10 lat mężczyzna, któremu dekadę temu starosta cofnął uprawnienia do kierowania pojazdami. Z jednej strony art. 180 a KK mówi: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Ale to tylko  jedna strona medalu, bo gdyby w tym czasie doszło do jakiegoś wypadku czy zdarzenia to towarzystwo ubezpieczeniowe najprawdopodobniej zastosuje wobec takiego kierowcy tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli zażąda zwrotu wypłaconych z OC pieniędzy. A sumy, na jakie opiewa odszkodowanie bywają całkiem pokaźne…

Tym razem jednak mężczyźnie zatrzymanemu na drodze krajowej nr 22 w Dobiegniewie przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego z Gorzowa Wielkopolskiego grozi ten „mniejszy” wymiar kary.

Podczas kontroli okazało się, że od 2012 roku nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami, które zostały mu cofnięte przez starostę z powodu przekroczenia limitu punktów karnych, wobec czego mężczyznę przekazano policji, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

 

Źródło: WITD Gorzów Wlkp.