„MAJÓWKA” Z OGRANICZENIAMI I ZAKAZAMI RUCHU W POLSCE

Przypominamy o ograniczeniach w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

Zakazy będą obowiązywać na polskich drogach od 30 kwietnia do 3 maja

W Polsce ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o DMC powyżej 12 ton (za wyjątkiem autobusów) będą obowiązywać:

 • 30 kwietnia (sobota) – godz. 18.00 – 22.00
 • 1 maja (niedziela) – godz. 8.00 – 22.00
 • 2 maja (poniedziałek) – godz. 18.00 – 22.00
 • 3 maja (wtorek) – godz. 8.00 – 22.00

 

Zakazy wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 783).

Ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • w  związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

 

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

 • pojazdów  powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdów, które  wjechał  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami  obowiązywania zakazu, w odległości  do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
 • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów powyżej 12 ton DMC, kierowcy grozi mandat karny w wysokości od 200 zł do 500 zł, a przewoźnikowi kara w wysokości 2000 zł. Również na zarządzającego transportem w firmie może zostać nałożona kara finansowa – 1000 zł.