SKONTROLOWANA BETONOMIESZARKA OKAZAŁA SIĘ BYĆ STANOWCZO ZA CIĘŻKA

Zazwyczaj pojemność betonomieszarki wynosi najczęściej od 9 do 12 m3, ale ze względu na obowiązujące w Polsce ograniczenie nacisku na jedną oś, w „gruszce” nie powinno się przewozić więcej niż 7,5-8 m3 mieszanki betonowej. Biorąc pod uwagę, że 1 m3 mieszanki betonowej waży ok. 2,3 tony, pełny betonowóz może ważyć nawet do 32 ton.

Niemniej zatrzymany na krajowej „dwójce” w pobliżu Kałuszyna (powiat miński) pojazd przewoził 12 ton betonu, co przełożyło się na jego wagę, która wyniosła 43,3 t zamiast dopuszczalnych 32 t. Tak duży tonaż spowodował również przekroczenia dozwolonych nacisków podwójnej osi napędowej (osie 3 i 4). Naciski podwójnej osi napędowej na drogę wynosiły bowiem 27 t.

Funkcjonariusze ITD wstrzymali transport do czasu doprowadzenia tonażu i nacisków osi ciężarówki do  właściwych parametrów. Wobec przewoźnika drogowego wszczęto postępowanie administracyjne. Niewykluczone są też czynności w stosunku do załadowcy.

 

Źródło: WITD Radom