TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH RZECZYWIŚCIE BYŁ NIEBEZPIECZNY

Wypadki, które mają miejsce podczas transportu drogowego towarów niebezpiecznych mogą stanowić duże zagrożenie dla życia i zdrowia otoczenia, nawet w średnicy kilku kilometrów od miejsca zdarzenia. Czynnikiem powodującym wzrost zagrożenia, jakie niesie ze sobą przewóz tzw. ADR-ów, jest m.in. stan techniczny pojazdów i zbiorników, służących do transportu, dlatego tego typu przewozy kontrolowane są bardzo skrupulatnie.

Choć akurat w przypadku ciężarówki zatrzymanej przez funkcjonariuszy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego nie trzeba było się zbytnio wysilać, by znaleźć wiele nieprawidłowości i usterek.  Począwszy od tego, że w przestrzeni ładunkowej, wśród przesyłek kurierskich, znajdowały się towary niebezpieczne, pojazd nie posiadał żadnego oznakowania i elementów wyposażenia przeciwpożarowego i awaryjnego, wymaganych przy przewozie towarów niebezpiecznych, poprzez przekroczoną wagę pojazdu, na usterkach technicznych kończąc.

W czasie kontroli inspektorzy stwierdzili, że mimo iż kierowca skręcał kierownicą do tzw. oporu, koła osi kierowanej prawie nie reagowały, a przednie lewe koło przemieszczało się do przodu i do tyłu o kilkadziesiąt centymetrów. Przyczyną tego był zdekompletowany układ mocowania resora.

Inspektorzy oprócz nałożenia mandatów karnych na kierującego i wszczęcia postępowań administracyjnych wobec przewoźnika drogowego za naruszenie przepisów ustaw: o transporcie drogowym, o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Prawo o ruchu drogowym, wydali bezwzględny zakaz dalszej jazdy.

Źródło: GITD