WSPÓLNA AKCJA POLICJI I WIOŚ UKIERUNKOWANA NA PRZEWÓZ ODPADÓW

Obrót odpadami wiąże się ze znacznymi przychodami finansowymi w momencie ich przyjmowania przez zbierającego odpady, ale równocześnie wymaga ogromnych nakładów finansowych na dalsze ich zagospodarowanie. Z tym tylko, że niektórzy zrobili z tego nielegalny, ale bardzo dochodowy interes i dlatego co kilka dni pojawiają się informacje o wykryciu nielegalnego transportu.

Dlatego też inspektorzy Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KPP w Radziejowie, w zeszłym tygodniu przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów. Punkt kontrolny zlokalizowano na drodze krajowej nr 62. W trakcie kontroli sprawdzano m.in. uprawnienia przewoźników w zakresie transportu odpadów, dołączoną do transportu dokumentację, a także sposób przewożenia ładunku i oznakowanie pojazdów.

W trakcie akcji skontrolowano 55 pojazdów i w żadnym przypadku nie stwierdzono naruszeń przepisów w zakresie transportu odpadów. Zatrzymano jednak jeden dowód rejestracyjny w związku ze stanem technicznym pojazdu. Jak zapowiedziano działania będą kontynuowane w najbliższym czasie.

 

Źródło: KPP Radziejów