15 MANDATÓW DLA KIEROWCY ZA NIEPRZESTRZEGANE CZASU PRACY

Najprawdopodobniej aż tylu mandatów nie spodziewał się dostać polski kierowca zatrzymany na krajowej dziesiątce przy wyjeździe ze Szczecina przez funkcjonariuszy ITD. Niemniej w czasie kontroli okazało się, że mocno poprzeciągał czas pracy, i bynajmniej nie było to jednorazowe zdarzenie. W wyniku analizy danych z tachografu oraz karty kierowcy stwierdzono bowiem siedmiokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku, dwukrotne przekroczenie jazdy bez wymaganej przerwy oraz dwukrotne przekroczenie maksymalnego dziennego prowadzenia pojazdu. W jednym z kontrolowanych dni, aż o ponad 4 godziny skrócił dzienny czas odpoczynku, innym razem prowadził pojazd przez 6 i pół godziny. Jednak najbardziej rażące naruszenie przepisów, polegało na dziennym prowadzeniu pojazdu przez ponad 16 godzin. Dodatkowo kierowca nie wprowadzał wszystkich wymaganych wpisów.

W efekcie mężczyzna otrzymał aż 15 mandatów, a wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą finansową.

 

Źródło: WITD Szczecin