OD DZIŚ WAKACYJNE OGRANICZENIA RUCHU W POLSCE

Wakacyjne ograniczenia ruchu w Polsce dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów).

Zgodnie z przepisami ograniczenia obowiązują w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: czyli w tym roku  od 24 czerwca do 28 sierpnia ciężarówki powyżej 12 t obowiązują zakazy:

 

– w piątki od godz. 18.00 do 22.00,

– w soboty od godz. 8.00 do 14.00,

– w niedziele od godz. 8.00 do 22.00

 

Zakazy nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

  • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
  • do przewozu żywych zwierząt,
  • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
  • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
  • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
  • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

  • pojazdów powracających z zagranicy  w celu  zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub  godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,
  • pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

tekst obwieszczenia: LINK

 

 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury