ZAMIAST ZŁOMU STALOWEGO PRZEWOZIŁ ODPADY KOMUNALNE

Kary za niewłaściwy transport odpadów przewidziane zostały w różnych aktach prawnych i różne organy uprawnione są do ich nakładania. Oprócz administracyjnych kar pieniężnych oraz grzywien za wykroczenia, za nielegalne przemieszczanie odpadów, grozi również odpowiedzialność karna. Niemniej jest to tak dochodowy interes, że nadal relatywnie często słyszymy o zatrzymaniu nielegalnego transportu.

Ostatni przypadek miał miejsce w pobliżu polsko-litewskiej granicy, gdzie funkcjonariusze podlaskiej KAS z Budziska skontrolowali ciężarówkę, która zgodnie z dokumentami i zgłoszeniem w SENT miała przewozić z Niemiec na Litwę złom stalowy. Podczas kontroli okazało się, że w naczepie znajdowało się jednak 26 t odpadów komunalnych.

Za nieprawidłowe zgłoszenie przewozu odpadów w systemie SENT Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku nałoży na przewoźnika 10 tys. zł kary pieniężnej. Dodatkowo, zgodnie z kodeksem karnym, organizatorom nielegalnego transportu odpadów grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

 

Źródło: Podlaska KAS