PRZED KONTROLĄ POJAZD BYŁ NIENORMATYWNY, PO NIEJ – MIEŚCIŁ SIĘ W NORMACH

Kierowcy pojazdów ciężarowych i przewoźnicy są narażeni na konsekwencje w przypadku przewożenia zbyt ciężkich ładunków lub ich niewłaściwego rozmieszczenia, powodującego przekroczenie nacisków na oś, mimo że często nie są w stanie sprawdzić ładunku. Jednak zgodnie z prawem o ruchu drogowym ładunek na pojeździe powinien być umieszczony w taki sposób, aby m.in. nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi na drogę. Samochód, którego naciski osi przekraczają dopuszczalne normy jest pojazdem nienormatywnym.

Choć w tym przypadku wystarczyło przesunąć ładunek o ok. 1 m, by wszystko było w porządku.

Ciągnik siodłowy z lawetą, które poruszały się drogą krajową nr 88, zatrzymali do kontroli masy i nacisków osi funkcjonariusze ITD z Katowic. Pomiary na wagach wykazały przekroczenie 24-tonowej normy nacisku osi potrójnej nienapędowej aż o 2,3 tony. Wynik taki oznaczał, iż przewoźnikowi grozić będzie kara finansowa, gdyż nie posiadał zezwolenia na przejazd z przekroczonymi normami. Niemniej okazało się, że DMC zestawu jest w porządku więc problem tkwi w usytuowaniu przewożonego ciągnika rolniczego. I w istocie tak było. Kierowca jeszcze w trakcie trwania kontroli przemieścił traktor o około metr do przodu, co wystarczyło, aby nacisk potrójnej osi mieścił się w normie. Pozwoliło to na dopuszczenie pojazdu do dalszego poruszania się po drodze, gdyż parametry pojazdu były już normatywne. Pojazd mógł odjechać z miejsca kontroli, ale przewoźnik nie uniknie kary finansowej za przekroczenie nacisku osi.

 

Źródło: WITD Katowice