JADĄC NA MASTER TRUCK NIE ZAPOMNIJ SWEJ KARTY KIEROWCY

Na tegorocznym Master Truck odbędzie się piąta edycja do konkursu Wzorowy Kierowca, organizowanego przez firmę LONTEX.

NA CZYM POLEGA KONKURS?

Konkurs polega na indywidualnej analizie danych zarejestrowanych na karcie kierowcy

(z okresu 1 roku*). Podczas analizy danych ekspert wskaże wykryte nieprawidłowości, omówi przyczynę, skutki oraz prawidłową procedurę postępowania. Kierowcy z najmniejszą liczbą naruszeń zostaną nagrodzeni.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie można dokonać podczas „Master Truck Show 2022” w Polskiej Nowej Wsi k. Opola w dniach od 15 lipca godz. 10:00 do 16 lipca 2022 godz. 15:00 (sektor D12, stoisko LONTEX).

NAGRODY

I MIEJSCE – zestaw o wartości 2045,00 zł brutto

II MIEJSCE – zestaw o wartości 931,00 zł brutto

III MIEJSCE – zestaw o wartości 797,00 zł brutto

 

*Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie ważnej karty kierowcy z aktywnościami zarejestrowanymi z okresu minimum 1 roku przed dniem zgłoszenia. Regulamin konkursu dostępny jest na www.lontex.pl oraz w siedzibie Organizatora.

regulamin konkursu regulamin

Źródło: LONTEX