KOLEJNY STACJONARNY SKANER RTG NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM W PODKARPACKIM

Jak poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa na Podkarpaciu pojawił się kolejny skaner, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń na granicy Unii Europejskiej. Trzy skanery tego typu działają już na drogowych przejściach granicznych w Medyce i Korczowej oraz na kolejowym przejściu granicznym w Przemyślu. Uzupełnieniem  stacjonarnych urządzeń RTG podkarpackiej KAS są 2 mobilne skanery do prześwietlania pojazdów, wykorzystywane przez funkcjonariuszy w trakcie działań kontrolnych prowadzonych poza obrębem przejść granicznych.

Nowy skaner, który kosztował 13 mln zł umożliwia kontrolę samochodów osobowych i ciężarowych, busów, autokarów oraz ładunków cargo. Urządzenie jest wyposażone w wysokoenergetyczny akcelerator, dzięki któremu funkcjonariusze KAS będą mogli bezpiecznie prześwietlać towary przemieszczające się przez granicę.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii zobrazowania przeplatania podwójnej energii systemy te posiadają funkcję rozróżniania materiałów zgodnie z ich rzeczywistą liczbą atomową (Zeff). Substancje organiczne na monitorze mają kolor pomarańczowy, nieorganiczne – niebieski. Po porównaniu odczytu z prześwietlenia wiązką o wysokiej i o niskiej energii można więc określić, czy promieniowanie przeszło przez metal, materiał organiczny, plastik, szkło itd. Komputer tworzy na tej podstawie kolorowy obraz zawartości pojazdu, a celnik może wykryć podejrzany ładunek. Funkcja rozróżniania materiałów ułatwia analizę i identyfikację obrazów, a także wykrycie towarów niebezpiecznych i przemycanych, takich na przykład jak narkotyki, materiały wybuchowe itp. Skanery tego typu mają również szczególne znaczenie dla zwiększania efektywności wykrywalności przemytu towarów akcyzowych, zwłaszcza wyrobów tytoniowych.

 

Źródło: KAS