CZASOWE OTWARCIE S2 W WARSZAWIE DLA POJAZDÓW POW. 16 T

Jak poinformowała GDDKiA, od 1 sierpnia do 30 września na S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska przestanie obowiązywać godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie dopuszczalnej powyżej 16 ton.  Obecnie obowiązuje on w szczytach: porannym (7.00 – 10.00) oraz popołudniowym (16.00 – 20.00).

Wprowadzone zostaną zmiany oznakowania, które będą polegały na zasłonięciu znaków B-5 z tabliczkami 16 t oraz tablic F-6, co będzie oznaczało czasowe zniesienie zakazu poruszania się pojazdów powyżej 16 t. Ponadto zostanie usunięte oznakowanie poziome i zasłonięte oznakowanie pionowe wyznaczające zatoki do kontroli pojazdów, które są zlokalizowane na węźle Warszawa Lotnisko i pomiędzy węzłami Lubelska a Patriotów.

Po wprowadzeniu czasowej zmiany w organizacji ruchu przeprowadzone zostaną pomiary natężenia ruchu i ocenione zostaną warunki bezpieczeństwa. Obserwacja a następnie analiza ruchu mają stanowić materiał do dalszego rozwoju strategii zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Drogowym.

 

Źródło: GDDKiA, fot. Krzysztof Nalewajko