AKCJA NIELEGALNE ODPADY 2022 W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

19 lipca inspektorzy Delegatury w Sieradzu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi ujawnili nagromadzenie odpadów w metalowych beczkach na jednej z nieruchomości w miejscowości Ostrówek. Dzień później trafili na kolejne miejsce porzucenia odpadów w Masłowicach. Na ujawnione odpady składały się przede wszystkim odpady ciekłe znajdujące się w beczkach.

Kolejnego dnia, czyli w czwartek 21 lipca Inspektorzy WIOŚ w Łodzi wraz z Inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi przeprowadzili wspólne czynności polegające na kontrolach transportów odpadów.

Przeprowadzono 16 kontroli transportów, spośród których 5 przewoziło odpady, w tym 3 transgranicznie. Co jednak ważne, w żadna kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

 

Źródło: WIOŚ Łódź