KIEROWCA Z ZARZUTEM POSŁUGIWANIA SIĘ SFAŁSZOWANYM DOKUMENTEM CELNYM

Zakładać i zdejmować zabezpieczenia celne może dokonywać funkcjonariusz Krajowej Administracji Skarbowej lub pracownik Agencji Celnej. Natomiast fakt zdjęcia plomby oraz założenia nowej każdorazowo powinien być odnotowany w protokole kontroli bądź bezpośrednio w dokumencie CMR. W adnotacji powinien znaleźć się zapis o tym, kto zdjął zabezpieczenie, numer zdjętego zabezpieczenia oraz numer nowego zabezpieczenia założonego przez kontrolującego. Należy również pamiętać, że samowolne zerwanie plomby będącej zabezpieczeniem celnym automatycznie wiąże się ze wszczęciem postępowania karnego wobec kierowcy i magazyniera oraz nałożeniem kary finansowej.

Zdarza się jednak, że ktoś próbuje te przepisy obejść. I tak właśnie było w przypadku odprawy tranzytowej uzbeckiej ciężarówki, w czasie której funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Łomży wykryli, że na świadectwie uznania naczepy, dokumencie wymaganym do przewozu towarów pod zamknięciami celnymi (tzw. plombami), widniały podrobione podpisy oraz pieczęcie celne.

W związku z tym kierowca został przekazany łomżyńskim policjantom i usłyszał zarzut posługiwania się sfałszowanym dokumentem.

 

Źródło: KAS Białystok, fot. poglądowa