ZASKAKUJĄCO ZŁE WYNIKI POLICYJNEJ AKCJI KONTROLNEJ TRUCK&BUS

Policyjne akcje zarówno te o charakterze ogólnoeuropejskim organizowane przez ROADPOL, jak i te prowadzone w naszym kraju nie są czymś nowym i powtarzają się cyklicznie. Zazwyczaj jednak mają one charakter prewencyjny, co znajduje swe odbicie w statystykach, które generalnie nie wyglądają źle. Choć jak widać zdarzają się przypadki, które temu zaprzeczają.

W miniony wtorek funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili działania na terenie powiatu legnickiego pn. Truck&Bus ukierunkowane w szczególności na ujawnianie nieprawidłowości występujących w drogowym transporcie osób i rzeczy. Efektem pracy była kontrola 70 pojazdów. Policjanci kontrolowali pojazdy pod względem ich stanu technicznego,  przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców oraz zabezpieczenia ładunku.

Tym razem jednak wyniki kontroli nie napawają optymizmem, bo w efekcie zatrzymanych zostało ponad 20 dowodów rejestracyjnych, nałożono 45 mandatów karnych i sporządzono 3 wnioski o ukaranie do sądu. Policjanci zatrzymali jednego kierującego będącego  w stanie nietrzeźwości oraz jednego kierującego po użyciu środków odurzających.

 

Źródło: KMP Legnica