TEGO KIEROWCY AKURAT PRZEWOŹNIK NIE ZMUSZAŁ DO „NAGINANIA” CZASU JAZDY

W czasie kontroli, gdy wychodzi na jaw sprawa niestosowania się do norm czasu jazdy i odpoczynków, kierowcy często na swoje usprawiedliwienie mówią, że robili tak pod presją jaką na nich wywierał przewoźnik. W tym jednak przypadku nie było o tym mowy, bo za kółkiem siedział sam właściciel firmy transportowej i jak się okazało miał on bardzo „luźne” podejście do przestrzegania obowiązujących norm jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu.

Funkcjonariusze z WITD w Szczecinie pełniąc służbę na drodze wojewódzkiej 119 w powiecie pyrzyckim w czasie kontroli  wykryli bowiem, że mężczyzna pięciokrotne przekroczył czas jazdy bez wymaganej przerwy, trzynastokrotne skrócił dzienny okresu odpoczynku, dziewięciokrotne przekroczył maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu, dwukrotne – dopuszczalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu oraz również dwukrotnie – dopuszczalny dobowy 10-godzinny czas pracy w porze nocnej.

Kontrola nie mogła się skończyć inaczej, jak wszczęciem postępowania administracyjnego, zagrożonego ustawowo maksymalną wysokością  kary  12 000 złotych.

 

Źródło: WITD Szczecin