KOLEJNE PRZYPADKI WYKRYCIA TRANSPORTÓW BEZ ICH ZGŁOSZENIA DO SYSTEMU SENT

System Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT), monitorowany przez Krajową Administrację Skarbową bynajmniej nie jest czymś nowym. Niemniej transport „towarów wrażliwych” nadal wzbudza pewne emocje zwłaszcza pod kątem odpowiedzialności kierowcy za wykonywany przewóz.

Należy jednak przypomnieć, że w myśl obowiązujących przepisów kierujący zostanie ukarany gdy: rozpocznie przewóz towaru bez numeru referencyjnego, bez dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe, lub nie włączy geolokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru lub z chwilą rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju, albo w przypadku niezatrzymania pojazdu w przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji.

Ostatnio służby miały do czynienia z dwoma przypadkami właśnie związanymi z SENT.

Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali przy wyjeździe z Rzeszowa do kontroli dwa samochody ciężarowe, które jechały z Finlandii do Rumunii. Z dokumentów okazanych do kontroli wynikało, że kierowcy przewożą ponad 46 tys. litrów produktów ropopochodnych. Kierowcy obydwu cystern nie okazali jednak do kontroli numeru zgłoszenia SENT. Jak ustalili funkcjonariusze KAS, przewożone towary nie zostały zgłoszone w systemie, mimo obowiązujących wymogów.

W związku z niedopełnieniem obowiązków, na przewoźnika realizującego transport nałożona została kara grzywny w wysokości 40 tys. złotych.  Karą grzywny po 5 tys. złotych ukarani zostali także kierowcy pojazdów.

Kolejną nieprawidłowość wykryli natomiast funkcjonariusze ITD, którzy w Mysłowicach stwierdzili, że transport 25 ton oleju słonecznikowego nie został zgłoszony do systemu nadzorczego SENT. Kierowca podał co prawda wymagany nr referencyjny, ale nie był z nim powiązany w systemie aktualnie żaden transport. Nie były też przekazywane do systemu żadne dane geolokalizacyjne tego przewozu.

Niedopełnienie obowiązków zgłoszenia przewozu w SENT będzie kosztować przewoźnika 20 tys.

 

Źródło: KAS, ITD