OGRANICZENIA JAZDY, ALE I TYMCZASOWE ODSTĘPSTWA OD CZASU PRACY KIEROWCÓW

Zapewne większość kierowców jeżdżących ciężarówkami pow. 12 t DMC wie, że w związku z wakacjami i  ze świętem 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP i dzień Wojska Polskiego), czekają na nich ograniczenia i zakazy jazdy.

I tak:

12 sierpnia (piątek) w godz. 18.00-22.00

13 sierpnia (sobota) w godz. 8.00-14.00

14 sierpnia (niedziela) w godz. 8.00-22.00

15 sierpnia (poniedziałek) w godz. 8.00-22.00

Z ograniczeń tych zwolnione są określone grupy pojazdów, np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta, a także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii czy skutków klęsk żywiołowych. Zakazy ruchu nie obowiązują również autobusów.

Pełna treść rozporządzenia pod linkiem

ograniczenia

Ale również od 12 sierpnia do 30 września będą obowiązywały tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu. Decyzja o ich wprowadzeniu została podjęta w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie, pakietem sankcji UE wobec Rosji i Białorusi oraz koniecznością zachowania płynności dostaw towarów.

Tymczasowe odstępstwa mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwa te nie dotyczą kierowców autobusów. Zmiany obejmują:

  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin
  • wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin
  • wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut
  • możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju.

 

Tekst obwieszczenia Ministra Infrastruktury dostępny jest pod linkiem

odstepstwa

 

Źródło: MI, ITD