ZATRZYMANE PRAWO JAZDY ORAZ DOWODY REJESTRACYJNE I ODMOWA PRZYJĘCIA 6 MANDATÓW

W czasie kontroli zdarzają się różne sytuacje i różny jest ich finał. Kierowcy często ze stawianych im zarzutów starają się tłumaczyć przerzucając winę na kogoś innego, ale zazwyczaj w sytuacjach gdy sprawa jest oczywista zostają ukarani mandatem lub mandatami. Choć oczywiście zawsze mają prawo do odmowy ich przyjęcia.

I tak właśnie postąpił kierowca zatrzymany przez funkcjonariuszy ITD w Białymstoku. W czasie kontroli wyszło na jaw, że 7-osiowy zestaw jest przeciążony o 18,6 t, kierujący prawie 400 km przejechał bez zalogowanej karty w tachografie, przekroczył również normy pracy oraz nie okazał do kontroli dokumentów określających masy kontenerów.

Powyższe naruszenia zostaną wyjaśnione w postępowaniach administracyjnych skierowanych do przewoźnika (zagrożenie karą pieniężną po ograniczeniu ustawowym 12 000 zł), do zarządzającego transportem (2000 zł) oraz do wysyłającego kontenery (2000 zł).

Kierowca odmówił przyjęcia 6 mandatów karnych więc skierowano wniosek o ukaranie do właściwego sądu. Nie uchroniło go to jednak od zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące (jazda bez karty), a dodatkowo zatrzymano również dowody rejestracyjne pojazdów ze względu na ich stan techniczny.

 

Źródło: WITD Białystok