BRAK SYGNAŁU LOKALIZATORA GPS SPORO KOSZTOWAŁ KIEROWCĘ I PRZEWOŹNIKA

Jak wiadomo, monitoring przewozów towarów wrażliwych obejmuje takie substancje  jak alkohol etylowy, paliwa, smary, rozcieńczalniki, susz tytoniowy i oleje roślinne.

W myśl obowiązujących przepisów za brak lub niewłaściwe korzystanie z urządzeń geolokalizacyjnych nakładane są kary pieniężne. Sankcje mogą zostać nałożone zarówno na przewoźników, jak i kierowców.

Na kierującego nałożono obowiązek uruchomienia lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu lub po wjeździe na terytorium kraju oraz wyłączenia lokalizatora po dokonaniu przewozu towarów i dostarczeniu ich do miejsca przeznaczenia albo wyjazdu z terytorium kraju. Należy podkreślić, że  przewidziane w ustawie o SENT kary pieniężne nakładane są niezależnie od tego, czy niedopełnienie obowiązku było zawinione, czy niezawinione. Natomiast jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. jeśli nie został włączony) kary dla kierującego wynoszą od 5 tys. do 7,5 tys. zł.

I właśnie z wydatkiem tego rzędu musi się liczyć kierowca przewożący olej roślinny zatrzymany przez funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W czasie kontroli ujawniono utratę sygnału lokalizatora GPS, a przerwa trwała ponad 5 godzin. Zgodnie z przepisami w przypadku niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji, kierowca ma obowiązek zatrzymać się niezwłocznie na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej.

Mężczyzna został ukarany mandatem, a na poczet przyszłej kary pieniężnej kontrolujący pobrali dodatkowo kaucję w wysokości 10 tys. złotych.

 

Źródło: KAS