PIERWSZA Z ZADEKLAROWANYCH 100 OBWODNIC ODDANA DO UŻYTKU

W zeszłym roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach Programu, ma powstać 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Mają to być trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś, które pozwolą na wyprowadzenie ruchu poza tereny zurbanizowane.

Jak poinformowała GDDKiA, dwa miesiące przed terminem, w województwie warmińsko-mazurskim udostępniono pierwszą ze 100 zadeklarowanych obwodnic. Blisko 2-kilometrowa inwestycja została zrealizowana w ciągu drogi krajowej nr 51 i dotyczy miejscowości Smolajny

Obwodnica Smolajn jest jednym z działań na DK51 pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem. W rozbudowie jest odcinek Smolajny – Kosyń, z którym w przyszłości połączy się obwodnica Dobrego Miasta. Przedłużeniem tej obwodnicy będzie zmodernizowany już odcinek od Barcikowa do Spręcowa, a dalej obwodnica Olsztyna i Dywit.

 

Źródło: GDDKiA