TRANSGRANICZNE DZIAŁANIA FUNKCJONARIUSZY Z POLSKI I SŁOWACJI W REJONIE ŚWIDNIKA

Wspólne działania służb Polski i Słowacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie są czymś nowym, bo wystarczy przypomnieć kilkukrotnie prowadzoną akcję „Bezpieczna granica”, która miała miejsce przy przejściu granicznym w Zwardoniu na Żywiecczyźnie.

Tym razem policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy, uczestniczyli w transgranicznych działaniach kontroli stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców oraz sposobu zabezpieczenia i przewozu ładunków wraz z funkcjonariuszami z Preszova, Koszyc, przedstawicielami słowackiej administracji finansowej, a także ministerstwa transportu i inspekcji pracy.

Punkt kontrolny zorganizowano w rejonie słowackiego Świdnika, gdzie przebiega jeden z głównych szlaków komunikacyjnych wiodących na południe Europy.

W efekcie przeprowadzonych działań ujawniono ponad 20 przypadków przekroczenia przepisów prawa drogowego. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego stanu technicznego, a także przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej kontrolowanych pojazdów, nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców oraz sposobu zabezpieczenia przewożonych ładunków.

 

Źródło: Policja