ZMIANA ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2022 R.

Jak poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa, Od 1 września do 30 listopada 2022 r. będzie realizowany pilotażowy projekt zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych dla ruchu pojazdów ciężarowych.

W związku z tym

pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony będą odprawiane wyłącznie na drogowych przejściach granicznych:

  • Zosin – Ustiług,
  • Dołhobyczów – Uhrynów,
  • Budomierz – Hruszew,
  • Krościenko – Smolnica.

 

odprawy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony będą możliwe wyłącznie na drogowych przejściach granicznych:

  • Dorohusk – Jagodzin,
  • Hrebenne – Rawa Ruska,
  • Korczowa – Krakowiec,
  • Medyka – Szeginie.

 

W przypadku przewozu towarów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (IJHARS) – kontrole prowadzone są na dotychczasowych zasadach w punktach kontroli granicznej (wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem 2017/625).

 

Źródło: KAS