KOLEJNE KILOMETRY SZLAKU VIA BALTICA ODDANE KIEROWCOM

Jak poinformowała generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddany do ruchu został odcinek drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Ełk Południe o długości 23,3 km. To drugi z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, który został zakończony.

W ramach inwestycji wybudowana została droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wyremontowano także sąsiadujące drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. Powstały węzły Guty i Ełk Południe, para miejsc obsługi podróżnych (MOP) Niekrasy, 19 obiektów inżynierskich oraz obwód utrzymania drogi w Nowej Wsi Ełckiej. Nawierzchnia drogi została wykonana z betonu cementowego i jest dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś.

Do czasu zakończenia budowy odcinka Ełk Południe – Wysokie ruch między odcinkami Ełk Południe – Wysokie i Wysokie – Raczki (od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo) będzie odbywał się, tak jak dotychczas, czyli przez Ełk. Trasa przejazdu będzie prowadziła drogami krajowymi nr 65 i 16. W Ełku będą to ulice Grajewska, Przemysłowa i Suwalska. Ruch tranzytowy z węzłów Raczki i Guty będzie natomiast kierowany tak jak dotychczas, czyli drogami krajowymi nr 8 i 61 przez Augustów i Grajewo.

 

Źródło: GDDKiA