JAKI BĘDZIE TRANSPORT W 2023 R? NA TO PYTANIE ODPOWIEDZI SZUKALI PRZWOŹNICY W TĘGOBORZU

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja” po raz kolejny zorganizowało konferencję, której tym razem towarzyszyły obchody 20-lecia jej działalności. Tym razem tematem przewodnim był temat „Transport 2023 – działania na rzecz wsparcia branży przewozów drogowych dla utrzymania konkurencyjności na europejskim rynku transportowym”

W spotkaniu z przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników uczestniczyli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. Wśród gości zagranicznych przybyli reprezentujące Ministerstwo Transportu Ukrainy Alexandra Azarkhina oraz Kateryna Onyshchenko.

I po części właśnie wątek ukraiński zdominował pierwszą część konferencji, bo Piotr Litwiński, szef „Galicji”, ale również i przewodniczący OZPTD, zwrócił uwagę na fakt niedoboru w Polsce kierowców, gdyż wielu zatrudnionych do tej pory Ukraińców zdecydowało się wrócić do ojczyzny, by jej bronić.  Przy okazji dziękowano przewoźnikom za realizację operacji transportowych i utrzymanie łańcucha dostaw w trudnych warunkach związanych z pandemią i wojną na Ukrainie. Ale równocześnie zwrócono uwagę na fakt, że nadal mamy do czynienia z agresywną konkurencją przewoźników zza wschodniej granicy, w tym również tych z Ukrainy, dla których został otwarty unijny rynek transportowy. Podkreślono również, że cały czas dobrze trzyma się „szara strefa” transportowa.

Oczywiście nie mogło zabraknąć tematu „pakietu mobilności” i nowym systemie wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym, który zdaniem przewoźników generuje duże koszty osobowe dla firm. Eksperci wskazywali na problemy dotyczące prawidłowego rozliczania wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym także związanych z delegowaniem kierowców.

Natomiast minister Adamczyk o transportowcach wypowiadał się jako o wielkiej „rodzinie”, która mino różnych czasów zawsze stara się być dominującym podmiotem w rynku transportowym w Europie, co osiągnięto zostało ciężką pracą w ostatnich dekadach. Dlatego podkreślał, jak ważny jest dialog rządu z tą branżą i że administracja publiczna będzie zawsze starała się ich wspierać.

Byłą również mowa o działaniach wspierających polskich przewoźników poza granicami Polski o czym mówiła p.o. zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Joanna Smolińska.

Spotkanie, tradycyjnie już zakończyło się wręczeniem odznak i medali dla osób najbardziej zasłużonych dla polskiego transportu.