PO 9 LATACH ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT OPOLSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4

Remont autostrady A4 polegał na wymianie warstwy wiążącej i ścieralnej, a w niektórych miejscach również na wymianie podbudowy. Na przejazdach awaryjnych zamontowane zostały bariery linowe, a na nowej nawierzchni położono oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej.

Prace rozpoczęły się w 2013 r. od jezdni południowej pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe wraz z węzłami Opole Zachód i Opole Południe o długości 11 km i od tego czasu były sukcesywnie prowadzone przy utrzymaniu ruchu na autostradzie.

Jak poinformowała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, od wtorku, 27 września, rozpocznie się przywracanie stałej organizacji ruchu na opolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy Górą św. Anny i granicą z woj. śląskim. Kierowcy wjadą na jezdnię północną w kierunku Wrocławia pomiędzy węzłem Krapkowice i granicą województw. Kilka dni potrwa usuwanie barier na sąsiedniej jezdni i przywrócenie pełnego jej przekroju. Tym samym zakończy się ostatni etap remontu całej A4 w woj. opolskim.

Kiedy ponowne remonty, trudno powiedzieć, ale z całą pewnością nastąpią, gdyż konieczność ich przeprowadzania to standardowa procedura po kilkunastu latach eksploatacji drogi.

 

Źródło: GDDKiA