PASY BARDZIEJ DLA OZDOBY NIŻ BEZPIECZEŃSTWA, A ŁADUNEK CZĘŚCIOWO NIEZABEZPIECZONY

Nie jest tajemnicą, że Ustawodawca bardzo ogólnie ustalił wytyczne dotyczące mocowania w Kodeksie Drogowym. W art. 61 czytamy, że m.in. nie może się podczas jazdy przemieszczać, czyli powinien być odpowiednio zabezpieczony, a elementy mocujące ładunek muszą być zabezpieczone przed poluzowaniem i zsunięciem się w trakcie jazdy. Pasy transportowe natomiast powinny spełniać określone normy i być w 100% sprawne.

W czasie kontroli, bywa że funkcjonariusze co do zabezpieczenia przewożonego ładunku mają zastrzeżenia, z którymi nie zgadza się kierowca, ale są również sytuacje, że zaniedbania pod tym względem widać na pierwszy rzut oka.

Inspektorzy z WITD w Gdańsku zatrzymali zestaw przewożący stal, gdyż ich uwagę wzbudziło wątpliwe jej zabezpieczenie.  W czasie kontroli okazało się, że część ładunku nie jest zabezpieczona przed przemieszczeniem, a żaden z użytych pasów transportowych, nie był wystarczająco naciągnięty. Dodatkowo kilka z nich z nich było w znacznym stopniu uszkodzone, co dyskwalifikowało je jako środki mocujące. W naczepie natomiast wykryto na jednej z osi pojazdu brak klocka hamulcowego.

Kierowca został ukarany dwoma mandatami w łącznej kwocie 700 zł i otrzymał zakaz dalszej jazdy do momentu usunięcia awarii oraz prawidłowego zabezpieczenia bądź przeładowania pojazdu. Wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej wszczęte zostaną postępowania administracyjne celem nałożenia kary.

 

Źródło: WITD Gdańsk