PODLASKA KAS Z MOBILNYM LABORATORIUM DO BADANIA PALIW CIEKŁYCH

Jest to jedno z 8 mobilnych laboratoriów paliw ciekłych wykorzystywanych przez Krajową Administrację Skarbową. Samochody są wyposażone w nowoczesny sprzęt, który pozwala na badanie najważniejszych parametrów ropy naftowej, biopaliw i biokomponentów, takich jak gęstość, prężność par, zawartość siarki czy temperatura zapłonu.

Sprzęt jest wykorzystywany przede wszystkim do wstępnej weryfikacji przewożonego paliwa. Funkcjonariusze KAS podczas kontroli na miejscu będą mogli przeprowadzić sprawdzić, czy badane paliwa są zgodne z dokumentami przewozowymi. W razie potrzeby „zaglądną” też baków, by sprawdzić, czy paliwo w pojeździe spełnia określone normy.

 

Źródło: KAS