S2 W WARSZAWIE PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU BEZ OGRANICZEŃ TONAŻOWYCH

Pierwotnie od dziś, czyli 1 października na S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska, miał wrócić godzinowy zakaz poruszania się pojazdów o masie całkowitej powyżej 16 ton.

Jednak, jak poinformowała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ograniczeń na tym odcinku nie będzie do końca br. Wprawdzie po 1 sierpnia, kiedy zakaz został „zawieszony” odnotowano większy ruch pojazdów ciężarowych, czego należało się spodziewać, ale nie spowodowało to pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.

Wydłużenie zniesienia godzinowego zakazu poruszania się ciężarówek o masie powyżej 16 ton będzie wykorzystane do zebrania kolejnych danych w celu zakończenia analizy i podjęcia decyzji o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu. Jednym z wariantów jest całkowite zniesienie godzinowego zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych w ciągu S2 w Warszawie.

 

Źródło: GDDKiA