DZIŚ POLICJA ROZPOCZĘŁA AKCJĘ INFORMACYJNO-EDUKACYJNĄ „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego skutkuje mandatem w wysokości 100 zł.

Piesi poruszający się po zmroku i ubrani na czarno dostrzegalni są dla kierowców dopiero z odległości 30 metrów, a to  w wielu przypadkach zdecydowanie za późno, by zahamować czy zmienić kierunek jazdy. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy taka osoba ma na sobie odblaski, gdyż będzie ona widoczna dla kierowców nawet z odległości 150 metrów (a gdy odblask spełnia normę EN/PN 471 lub EN 13356 to odległość ta wzrasta do min. 300 m), co pozwala im podjąć odpowiednią reakcję na jego widok.

Niestety nadal sporo pieszych ignoruje nakaz noszenia odblasków, dlatego policja 1 października rozpoczęła akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do pieszych pn. „Świeć Przykładem”, która będzie trwać do końca roku. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym seniorom o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

 

Źródło: Policja