KAS ZATRZYMAŁA 25 TON NIELGALNYCH ODPADÓW, KTÓRE PRZYJECHAŁY Z WIELKIEJ BRYTANII

Spore problemy czekają przewoźnika, który zdecydował się przywieźć do naszego kraju z Wielkiej Brytanii 25 ton rozdrobnionych plastikowych elementów, które zostały uznane za nielegalne odpady.  Z tytułu Ustawy o transporcie drogowym grozi mu bowiem kara po 10 tys. zł za każde naruszenie wymogów takiego przewozu. Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może nałożyć karę od 20 tys. do 100 tys. zł. A co wymogów, to zestaw, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, nie był odpowiednio oznakowany, a kierowca nie posiadał stosownych dokumentów.

To już kolejny przypadek w ostatnim czasie, gdzie funkcjonariusze KAS monitorujący przewozy międzynarodowe, dzięki przeprowadzeniu analizy ryzyka, trafnie wytypowali pojazd przewożący nielegalne odpady.

 

Źródło: KAS