ZESTAW ZA CIĘŻKI, ZA DUŻY, BEZ ODPOWIEDNIEGO ZEZWOLENIA, A PILOT BEZ UPRAWNIEŃ

Wiadomo, że maszyna jaką jest palownica sporo waży. Akurat ta przewożona przez 10-osiowy zestaw na tabliczce znamionowej miała ciężar 76 ton. Na tego rodzaju przewóz wymagane jest zezwolenie kat. V, które wiąże się z wyznaczeniem przez zarządców dróg bezpiecznej trasy przejazdu, uwzględniającej m.in. wytrzymałość obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów) i określeniem warunków przejazdu czy sposobu pilotowania.

Niemniej kierowca ciężarówki zatrzymany na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1, przez funkcjonariuszy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, okazał zezwolenie kat. IV uprawniające do przejazdu zespołu pojazdów o masie całkowitej do 60 t i normatywnych naciskach osi. Zestaw trafił więc na wagę i okazało się, że DMC jest przekroczona ponad dwukrotnie, bo waży ponad 120 t. Przekroczone były też naciski niemal wszystkich osi, z wyjątkiem osi kierowanej ciągnika siodłowego, a dodatkowo zestaw był dłuższy i szerszy względem obowiązujących przepisów.

Taki transport powinien być pilotowany przez dwa przystosowane do tego pojazdy, niemniej w tym przypadku był tylko jeden, przy czym nie posiadał on wymaganych urządzeń nagłaśniających, miał niezgodną z przepisami tablicę informacyjną, a kierowca nie miał uprawnień do wykonywania czynności pilota pojazdów nienormatywnych.

Zestaw trafił na parking strzeżony do czasu wyznaczenia przez zarządców dróg bezpiecznej trasy przejazdu. Kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec przewoźnika oraz przedsiębiorstwa, któremu zlecono pilotowanie zestawu, zostały wszczęte postępowania administracyjne.

 

Źródło: ITD