TRANSPORT ZGŁOSZONY DO SENT, ALE PRZWOŻONO COŚ INNEGO NIŻ ZADEKLAROWANO

Jak wiadomo, od 22 lutego przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów podlega rejestracji w systemie SENT. Konsekwencją wprowadzonych przepisów jest nałożenie odpowiednio na podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. Z tym tylko, że nadal zdarzają się przewozy towarów zgoła odmiennych niż zadeklarowane.

Funkcjonariusze KAS z Suwałk skontrolowali ciężarówkę na drodze krajowej nr 8 w pobliżu Augustowa. Zgodnie z dokumentami miała przewozić z Finlandii do Polski metalowy złom, natomiast w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu zatrzymany transport zgłoszony był jako przewóz odpadów opakowań z tworzyw sztucznych. Tyle tylko, że faktycznie transportowanych było 25 ton odpadów komunalnych, na przewóz których wymagane są specjalne zezwolenia oraz prawidłowe zgłoszenie w systemie SENT.

Za brak prawidłowego zgłoszenia przewozu odpadów w SENT odbiorcy towaru grozi kara 20 tys. zł. Przewoźnik, za wwóz odpadów na terytorium Polski bez wymaganych zezwoleń, musi liczyć się z karą 12 tys. zł.

 

Źródło: KAS