23 NARUSZENIA NORM CZASU PRACY I BRAK WPISÓW W PRZECIĄGU 28 DNI

Stwierdzenia naruszeń  związanych z nieprzestrzeganiem norm czasu pracy i brakiem wpisów manualnych nie są dla funkcjonariuszy ITD czymś niezwykłym. Rzadko jednak zdarza się taka „kumulacja” jak ta w przypadku kontroli tureckiego kierowcy zatrzymanego na krajowej „dziewiętnastce” w miejscowości Mszanna koło Łosic przez inspektorów z Mazowieckiego Oddziału ITD. W czasie kontroli wykryli bowiem 23 naruszenia w okresie ostatnich 28. Kierujący parę razy skrócił m.in. odpoczynek dzienny, raz tygodniowy oraz wielokrotnie nie wprowadzał wymaganych wpisów dotyczących symboli państwa rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy.

W sumie mężczyzna otrzymał mandaty na kwotę 3900 zł. Na poczet kary, którą poniesie przewoźnik zapłacił również kaucję w wysokości 7250 zł.

 

Źródło: ITD