PRZEWOZIŁ OPONY Z TYM TYLKO, ŻE ZE WZGLĘDU NA ICH STAN ZOSTAŁY ONE UZNANE ZA ODPADY

W tym roku zmienił się zakres systemu monitorowania transportu. Jest to tak zwany SENT na odpady rozszerzony o transport produktów z zielonej listy o masie przekraczającej 20 kg. W wykazie odpadów pod pozycją 160103 znajdujemy zużyte opony, których przewóz powinien być zgłaszany w systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów. Ale, że tak nie zawsze jest świadczy choćby kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku.

Zatrzymali oni w Jeżewie na S8 zestaw, który przewoził z Belgii na Litwę opony. Z tym tylko, że ich stan skłonił ich do tego, by poinformować o tym inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, którzy uznali, że przewożone są odpady.

Ponieważ zatrzymany transport nie był zgłoszony w systemie SENT, jego organizator zostanie ukarany karą 20 tys. zł. Przewoźnik, za wwóz odpadów na terytorium Polski bez wymaganych zezwoleń, musi liczyć się z karą 12 tys. zł. Kierowca ciężarówki został natomiast ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł.

 

Źródło: KAS