WRACA TEMAT PROJEKTU WYKORZYSTANIA CANARD NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH

Przejazdy kolejowo-drogowe to miejsca, gdzie należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zdarzenia drogowe, do których na nich dochodzi są często tragiczne w skutkach. Dlatego policjanci często z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzą akcję Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”. Niestety, statystyki jeżeli chodzi o wypadki są one alarmujące. W tym roku w wyniku niezachowani należytej ostrożności życie straciły 34 osoby, które wjechały pod pociąg.

Dlatego też w zeszłym roku powstał pilotażowy projekt objęcia pierwszych przejazdów kolejowo-drogowych kontrolami z wykorzystaniem urządzeń systemu CANARD. Jak wiadomo urządzenia te rejestrują nie tylko przekroczenia prędkości, ale również niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Pierwszych pięć ma zostać zamontowanych właśnie na przejazdach kolejowo-drogowych, które zostały wytypowane w uzgodnieniu z Biurem Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

System wykryje i zarejestruje wykroczenie, zidentyfikuje pojazd którym naruszono przepisy, jego kategorię oraz markę, zapewni rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych jadących pojazdów oraz do każdego zarejestrowanego zdarzenia przyporządkuje dane dotyczące miejsca i czasu jego wystąpienia oraz czasu trwania fazy czerwonego światła.

Wykonawca z którym GITD podpisało umowę, prowadzi tzw. prace przygotowawcze, w trakcie których ocenia możliwości techniczne montażu urządzeń.

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, w czasie konferencji „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej” wyraził nadzieję, że system jak najszybciej ograniczy liczbę niebezpiecznych zdarzeń, które są skutkami niezachowania ostrożności, ignorowania sygnalizacji świetlnej, objeżdżania opuszczonych zapór.

 

Źródło: CANARD